FANDOM


สนใจอยากช่วยทำครับ

แต่ผมเห็นว่ามีโครงการคล้ายๆกันนี้ที่ http://th.wikisource.org

เลยขอวางlinkไว้ แล้วเพิ่มsectionใหม่ รวบรวมธรรมะในพระพุทธศาสนา เป็นการรวบรวมธรรมะจาก พระไตรปิฎก อรรถกถาและตำราพุทธศาสนาสำคัญๆ โดยจะมีการบอกที่มาไว้ --Bpitk 04:00, 26 กันยายน 2006 (UTC)

อนุโมทนา ครับ. คิดว่า ที่นี่ ไว้ สำหรับ สนทนา ธรรม ก็ ได้ ครับ --Ans 14:14, 27 กันยายน 2006 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.