พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

ธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต สิบหกอย่าง ได้แก่

 1. อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบไม่สม่ำเสมอ คือความเพ่งเล็ง)
 2. พยาบาท (ปองร้ายเขา)
 3. โกธะ (โกรธ)
 4. อุปนาหะ (ผูกโกรธไว้)
 5. มักขะ (ลบหลู่คุณท่าน)
 6. ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่า)
 7. อิสสา (ริษยา)
 8. มัจฉริยะ (ตระหนี่)
 9. มายา (มารยา)
 10. สาเฐยยะ (โอ้อวด)
 11. ถัมถะ (หัวดื้อ)
 12. สารัมภะ (แข่งดี)
 13. มานะ (ถือตัว)
 14. อติมานะ (ดูหมิ่นท่าน)
 15. มทะ (มัวเมา)
 16. ปมาทะ (เลินเล่อ)

อ้างอิง[]

Advertisement